Xe BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE EN CONDROZ
Marchin, Modave, Clavier — Les week-ends du 31 Juillet au 29 Août 2021

Steengroeve Cuvelier in Marchin
Carwash voor vrachtwagens

Het is vaak moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen economische activiteit, het vrijwaren van de levenskwaliteit van de wijkbewoners en de bescherming van het milieu. De steengroeves in de vallei van de Hoyoux vormen daar geen uitzondering op.

Terwijl u op de RAVeL wandelt, zal u ongetwijfeld de carwash voor vrachtwagens opmerken aan de uitgang van steengroeve Bois Jean Etienne. Vrachtwagens worden hier ‘stofvrij’ gemaakt nadat ze geladen werden. Hierdoor wil men de banen proper houden en de hinder, die door buurtbewoners te kennen werd gegeven, verminderen. Desalniettemin hebben die wasbeurten een impact op de rivier : enerzijds pompen ze het water dat ze gebruiken uit de Hoyoux, anderzijds bestaat het risico dat het ‘stof’ dat van de vrachtwagens word gehaald in de rivier terechtkomt. Dat soort van stofdeeltjes kan de grindbodem van de waterloop ‘verstoppen’ wat een invloed heeft op de levenskansen van heel wat diertjes (insectenlarven, viseitjes …).

De carwash van steengroeve Bois Jean Etienne draait anderzijds wel op een gesloten circuit. Hierdoor beperkt men de hoeveelheid water dat in de Hoyoux gepompt wordt. Daarenboven vangt een bezinkingsbekken ‘zwevend’ stof op alvorens het water terug in de Hoyoux vloeit, en dit om te vermijden dat de goede biologische kwaliteit ervan aangetast wordt.