Xe BIENNALE DE PHOTOGRAPHIE EN CONDROZ
Marchin, Modave, Clavier — Les week-ends du 31 Juillet au 29 Août 2021

La scierie de Barse
41, Ereffe — 4570 Marchin

Michel Mangon (BE)

De website mmag.be van Marie en Michel Mangon toont « de verbondenheid van de fotograaf met zijn omgeving en naasten aan de hand van emotievolle foto’s. Gevoelens en indrukken worden opgewekt door de interpellerende beelden. ». In de serie « Souvenance » (Herinnering) gaat het om beelden « ontleend aan een chaotische conversatie en tekenen van de tijd, die uiteindelijk een andere esthetische benadering openbaren, een afdruk van verre herinneringen, weinig precies maar duidelijk aanwezig voor de protagonisten. ‘Souvenance’ is een diaserie die getuigt van een familieleven, vakanties, alledaagse momenten. »

De beelden, verraden of geïdealiseerd door de verwoestingen van verwering en het patina van de tijd, tonen een broosheid, een rijkdom, een mening, een schoonheid die ons ontgaan omwille van de mechanische en dagelijkse aflezing waarin we ze meestal opsluiten. Het is door de soms begrafenisachtige sfeer, vol van een vreemd, stil leven dat de beelden lijken te spreken over onze eigen broosheid, gevoeligheid…

De serie van Michel Mangon, die een gekend figuur is binnen de fotografie in deze streek en de locomotief van zijn fotoclub, wordt aangeboden door het online fotografie-platform Brownie in het kader van de vernieuwde samenwerking met de Biënnale.

browniephoto.be

Lore Stessel (BE)

« Hoe breng je schilderkunst en fotografie zo dicht mogelijk bij elkaar? Deze zoektocht ligt aan de basis van het werk van Lore Stessel. Ze confronteert fotografie met schilderkunst in een proces van aantrekken en afstoten waar het ene medium van essentieel belang is voor het andere. Daar waar fotografie veel details vat in een kort ogenblik van concentratie, in rechtstreekse relatie met de realiteit, biedt schilderkunst haar meer vrijheid, materialiteit en mogelijkheden tot creëren. De voorbije jaren heeft ze de voordelen van beide media benut om een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen in de donkere kamer. Ze schildert met een lichtgevoelige emulsie op doek. Daarop projecteert ze het negatief van haar foto en giet er ontwikkelaar over. Lore stuurt het resultaat, wat zichtbaar moet worden en wat niet. Nieuwsgierig wacht ze tot het beeld zich onthult. Het onverwachte speelt een rol, het toeval (vlekken of verkleuringen) en dat maakt elke foto uniek. De onderwerpen gaan vaak over mensen, met een bepaalde aandacht voor het lichamelijke of wat de mens achterlaat. Stessel houdt van de schoonheid van dagelijkse handelingen, kleine gebaren, de sierlijkheid van bewegingen. Ze zet niets in scène, maar laat zich leiden door details, persoonlijke indrukken. (…) Uiteindelijk draait het niet om welk medium Stessel brengt, maar om hoe ze ons weet te raken. Haar mysterieuze beelden geven hun geheimen niet meteen prijs, maar hun ongrijpbare en introverte aard prikkelen de kijker om actief op zoek te gaan.» (luidens Indra Devriendt, april 2017).

Lore Stessel woont in Leuven — waar ze in 1987 werd geboren. Haar werk wordt vertegenwoordigd door Rossicontemporary.

lorestessel.com

Julie van der Vaart
cf Ondersporen